xurxolobatofoto


DATOS PERSOAIS

29 de abril de 1956. A Coruña.

ACTIVIDADE PROFESIONAL

Prensa

1980-2004 Comeza a traballar en La Voz de Galicia. E dende o 1986 é Xefe de fotografía do xornal “La Voz de Galicia” e Coordinador da axencia Voz Noticias. Chegando a redactor xefe de Fotografía e Archivo Gráfico de “La Voz de Galicia” ata o ano 2004.

1977-2004 Fotógrafo colaborador nos seguintes xornais e revistas: “Teima”, “Man Común”, “A Nosa Terra”, corresponsal gráfico de “EL País” e Axencia “Cover” , “Cambio16”, “Vogue”, “Elle”, “Telva”, “Geo”, “Feinsmeicker”, “Dier Spiegel”, “El Mundo”, “La Vanguardia”, El Periodico”, “El Dominical”, “El Semanal”,”National Geographic”, “Historia National Geographic”,”Viajar”,”Spain Gourmetour”,”Sobremesa”,”Capital”,”www.xornal.com”… Na actualidade sigue colaborando con El Pais e Getty Images.

Exposicións individuais

Exposicións colectivas

 

Publicaciones individuales

“Retratos 1984-1987”. Universidade Internacional Menendez Pelayo.
“Artesanía de Galicia”. Editorial Everest. Madrid,1988
“Viajes galaicos”. Texto Carlos García Bayón. Biblioteca Gallega. A Coruña,1990
“El fin de Finisterre”. Textos de Cesar Antonio Molina.
Excma. Deputación Provincial da Coruña. A Coruña,1991.
“El camino de Santiago” Textos de Carandell, López Alsina, Moralejo, Yagües.
Ministerio de Cultura. Consejo de Europa. Lunwerg Editores. Barcelona,1991
“Auf dem Sternenweg nach Santiago” Ed. Wasmuth.(Alemaña)1992
“Imaxes da Arte en Galicia”. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1991
“Galicia, el país soñado”. Textos de Gonzalo Torrente Ballester e Manuel Rivas.
Editorial Lunwerg. Barcelona,1991
“A perla de Arousa”. Edit. Concello de Vilagarcía, 1992
“Los caminos a Santiago”. Editoral Biblioteca Gallega. A Coruña, 1992.
“Guía del camino de Santiago”. Editorial Biblioteca Gallega. A Coruña, 1992
“Guía de Santiago”. Editorial El País-Aguilar. Madrid,1993
“El Camino de Santiago desde el aire”. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña, 1993
“Asturias. Itinerario errático y parcial”. Editorial Lunwerg
“Nomadeando por la Sierra del Invernadero”. Carlos Garcia Bayon. Consellería de Agricultura
“Ancares”. Fundación Caixa Galicia. 1994
“Gallegos en la escalera”. Fundación Caixa Galicia, 1996.
“Eume”. ENDESA, 1996.
“Eterno retorno”. Textos de Suso de Toro. Universidade de Santiago, 1996
“La Flecha amarilla”. Textos de Suso de Toro. El País Aguilar. Madrid, 1998
“Viguissimos”. Fundación Caixa Galicia, 1999
“La Natureza Gallega”. Xunta de Galicia,1999
“Der Jakobsweg” de Ulrich Wegner . Editorial Herder. Alemania
“Nombres comunes, visiones propias” texto de Ramón Nuñez, editorial Zeleste,1998.
“”Galicia en musica paisaxes” disco de musica de Boa Music, 1999
“El Color del Sur” textos de Jorge Semprúm, Emilio Rey, Nicolás Berlanga y Ramón Nuñez. Editado por La Domus, Casa del Hombre, A Coruña 2000.
“Compostela, tradición y vanguardia”, textos de Xerardo Estévez y Manuel Rivas. Editorial Lunwerg 2000
“A Coruña, agua y luz”, texto Cesar Antonio Molina. Editorial Lunwerg 2001
“Xurxo Lobato” texto Anton Patiño.nº35 de la colección de Photobolsillo. La Fabrica. Madrid 2001.
“O niño do sol” Milladoiro disco música, 2002.
“Verde sobre negro” texto David Cheda.Edita Endesa, 2003.
“Festival de Ortigueira” edita Deputacion de A Coruña,2003.
“Galicia camiño celeste” textos de Victor F. Freixanes, Ramon Nuñez, Alberto Meixide, Andres Precedo, Xose Ramon Barreiro, JM Garcia Iglesias. Editorial
Lunwerg, 2003
“No Pais do Nunca Mais” textos de Manuel Rivas, Suso de Toro e mais autores. Ed. galaxia, 2003.
“Orgullo de Ferrol” textos de varios autores.Ed. La Voz de Galicia-Fundacion Caixa Galicia,2003.
“As peregrinacions xacobeas” texto de Francisco Fernandez del Riego.TresCtres editores,Santa Comba.2003.
“El Camino Encantado” texto J.Courel.Museo del Bierzo.Ponferrada,2004.
“El Camino de Santiago” dvd para a mostra “O Sorriso de Daniel” realizacion Barro&Santana&Salgado.Consello da Cultura Galega.2004.
“Guerreiros e hospitaleiros no Camiño de Santiago”. textos de A.Fernandez Oubiña, A.Fernandez Cid e Montese Clave. Ed. Ronsel,2004.
“Galileo” libro do restaurante Galileo.Ourense,2004.
“Couto Mixto, unha republica esquecida” texto Garcia Maña.Ed Xerais,2005.
“Unha estrela por guía” Milladoiro, musica disco, 2006
“Podemos .Queremos” Xunta de Galicia, 2006
“Xentes do mar do Grove” Ed. Sotelo Blanco,2006.
“A cociña galega en España” Ed. Sotelo blanco, 2006.
“O corazon das cidades” texto Ramon Villares, JL Gomez, Celestino Garcia Braña. Ed. Lunwerg,2006.
“Vivir en Galicia”con texto de Teresa Moure.Edi. Conselleria Vivenda,2006.
“Unha estrela por guia” cd musica do grupo Milladoiro.
“A herdanza dun pobo” Concello de Oleiros, 2007.
“Ortigueira” Antonio Campo,2007
“Vacas” texto Flavio. Editorial Everest, 2007.
“Mares de Finisterrae” textos Manuel Rivas, Ramon Nuñez, F G Laxe, Vitorino Urgorri. Edit. Lunwerg, 2007.
“Rio Ebro, el rio y la vida” Lunwerg, 2007
“Rostros da memoria” Xunta de Galicia, 2007
“Peregrinajes” Lunwerg,2008.
“Galicia comunidade cooperativa” Agaca, 2008.
“Espacios naturales de Galicia texto Perez Alberti.Lunwerg 2008.
“El color del sur” Museo arqueologico de Cacabelos, 2009
“Camino de Santiago, 365 pasos Calendario visual ” Lunwerg editorial 2009
“El arbol del pan” texto flavio Morganti, editorial Everest 2009.
“No pais das Vacas” Edicions Xerais, 2009
“Parque de las Illas Atlanticas” Ed. Lunwerg texto Perez Alberti 2010
“Monforte de lemos soñando o futuro” Concello de Monforte, 2010
“O Ribeiro, o pais do viño” CRDOR, 2010
“Vivir na Coruña” Ayuntamiento de a Coruña
“El puente siempre se queda” Xose Luis Barreiro Rivas. 2012.
“La Cabrera, tras los pasos de Ramon Carnicer” texto de Jesus A. Courel, 2012
” Rias Baixas o viño do mar ” Xurxo Lobato CRDORIAS BAIXAS 2013
“Modernismo en A Coruña e sua area metropolitana” texto Soraluce Blond.2013
“OSG programa 2014-15” 2014
“Aceite e oliveiras en Galicia”, 2015
“Galicia en clave economica” Coord. Julian Rodriguez. Economía Digital, Diputacion de Lugo.2015
“Mexillon de Galicia”, Consello Regulador D O Mexillon de Galicia, 2015
“Airiños aires Rosalia” Xurxo Lobato 2016.
“Rostros do Pais” Cidade da Cultura.Xunta de Galicia.2016
“Parque natural Xures Baixa Limia” texto Jesus de Juana. Xunta de Galicia. 2016.
“Vento nas velas”, texto de Avelino Ochoa, Lino Prieto, Felipe Senen,  Soraluce Blond.2017
“Culleredo” texto Carlos Pereira. Edita Deputacion da Coruña e concello de Culleredo.
“Fina Mantiñan” catalogo exposcion Kiosko Alfonso, concello de A Coruña, 2019.
“Galicia e unha festa” texto Felipe Senen e Omayra Lista.2020.
“Accion Laxeiro” Real Academia Galega de Belas Artes, 2021.
“Abegondo” concello de Abegondo, 2021.
“Os contos das risas serias, un percorrido por 83 relatos do Xestal” Xoan Xabier Baldomir Cabanas, edita Deputacion de A Coruña 2023.
“Rostros da memoria Ferrol 1972” edita A.C. Fuco Buxan, 2023
“Profesor Barreiro” Instituto Jose Cornide de Estudios Coruñeses, 2023.
“Rostros da Coruña” Editorial Sgraf, 2023.

 

Publicacións colectivas

“Galicia a pié de foto”. Universidade InternacionaL Menéndez Pelayo. Ed. Lunwerg. Barcelona 1987
“Un dia en la vida de España”. Collins Publisher, 1987
“Anuario Foto” 1989-1990
“Camariñas terra de palilleiras”Xose Luis Blanco, Xerais.1991
“Vigo Stella Maris”, con A.Schommer, I. Berry e F Roiter. Vigo, 1991.
“El Deporte en España” Ed.Lunwerg.
“Galicia y el mar” texto Xose Fortes. Edit. Autoridad maritima Marin.1993
“Construi-la paz”. Ed. Xerais, 1996.
“La Memoria recobrada”. Deputación de A Coruña, 1998
“España” texto Caballero Bonald, editorial Lunwerg. 1999
“Fotógrafos de fin de milenio”Vol.3. Diafragma Foto. Córdoba.CD-ROM.
“Galicia a través del espejo” Compostela 2000. Santiago.
“Un siglo en la vida de España” texto PL Mondejar.ED: Lunwerg, 2001
“Imaxes da memoria” Fundacion Granell.Santiago.2002.
“300 vidas, 300 años”. Editado por CajaMadrid. 2002.
“Carlos Casares, a semente esquencida da palabra” Edita Consello da Cultura Galega.2003.
“Carlos Casares, o conto da vida” texto Tucho Calvo.Biblioteca Gallega.La Voz de Galicia.2003.
CD musica “Nunca Mais” 2003.
“Vigo Visions” catalogo editado polo MARCO Museo de Arte Contemporaneo de Vigo.2003.
“Los Vinos en Galicia” coordina Cristino Alvarez.Lunwerg editores.2003.
“Gastronomia en el camino de Santiago” textos Maria Zarzalejos,editorial Lunwerg,2003.
“Camiño de Santiago,luz e vida”.Fotos de Xurxo Lobato,V.Carames, J.Rodriguez,T.Arias e T.Martinez.Textos de Luisa Castro,M.Maioral,Y.Castaño,A.Romani.Edita Xunta de Galicia Xacobeo.2003.
“El 25 aniversario de El Periodico de Catalunya” Edita Fundacio Caixa de Girona.2003.
“A mares olladas oceanicas na arte contemporanea” Museo do Mar de Vigo.2003.
“Los mariscos de Galicia” Lunwerg editores.2004.
“6+6 A Coruña vista por fotografos e pintores” Colexio de Arquitectos de A Coruña.2004.
“Marea negra” Colexio Xornalistas+Burla Negra+Deputacion de A Coruña,2004.
“O Sorriso de Daniel” Consello da Cultura Galega.Santiago, 2004.
“The ectasy of things- From the function object to the fetish in 20th century photographs”.Fotomuseum Winterthur.Suiza.2004.
“Las catedrales en España” editorial Lunwerg.2004.
“Carlos Casares, os amigos, as imaxes, as palabras” edita A Nosa Terra.2004.
“Tocar, pensar,sentir, soñar” Museos cientificos de A Coruña,2005.
“Memoria dos amigos, Agustin Sixto Seco, 1926-2004” editorial Galaxia.
“A viaxe do capitan Nemo” Fundacion Deporte Galego.2005
“Vivienda unifamiliar” editorial Pencil,2005.
“Historia de la fotografia española” editorial Lunwerg.2005
“XXII certame de pintura concello de Cambre” 2005.
“IX certame de artes plasticas Diaz Pardo” Diputacion A Coruña,2005
“La imagen inquieta, 20 años de la fotogaleria Railowsky” Valencia,2005.
“Sen Xeracion” Auditorio de Galicia, Santiago 2006.
“Coleccion Consello de Contas de Galicia” Santiago, 2006
“New indoorpool design” daab editorial,2006.
“Accions estratexicas” Universidade de Santiago e Deputacion de A Coruña,2006
“Nazon de Breogan” Vicepresidencia Xunta de galicia,2006.
“Vivienda en desnivel” editorial Pencil,2006.
“Entrecruzar” proxecto-edicion CGAC+Marco+Fundacion Luis Seoane, 2006.
“Lethes”nº7.2006.A Limia.Ourense.
“A auga, daterra e da auga” Cabreiroa, 2006.
“Sede da Fundacion Caixa Galicia en Ferrol” 2006
“Pools design” edit. Collins, 2007.
“Colección de arte contemporáneo Union Fenosa”, MACUF, A Coruña 2007
“Isaac Diaz Pardo” Deputacion A Coruña, 2007
“Amantes de la ciencia” Museos cientificos coruñeses,2007.
“Menos muros y mas puentes” Xose Luis Barreiro Rivas, Grupo Puentes, 2007
“Horizontes” Lunwerg editores,2007
“A-cero” estudio de arquitectura 2008
“Galicia unha cultura para un novo seculo” Consello da Cultura Galega, 2008
“España en sus caminos” Lunwerg editores
“15 años de fotografia española contemporanea” coleccion de fotografia de Alcobendas.
“Artnatura” edita Adega.
“A cidade na arte” Museo de Bellas Artes A Coruña, 2009
“Premio de arquitectura Rodriguez Peña 2007 ” Xunta de Galicia, 2008
“Ruibal, 1996-2008” Diputacion de Pontevedra
“Sabor e arte” fundacion Coca-Cola.A Coruña.2009
“Fez, mille deux cents ans d`histoire” Legado Andalusi Fundacion benjelloun Mezian
“Crear cultura imaxinar pais” Consello da Cultura Galega, 2009.
“Anuario de creativos de Galicia y Asturias” 2009.
“Arte e solidaridade” Proxecto Home, 2010.
“Uxio Novoneyra” carpeta colectiva, 2010.
“Los mundos de Gonzalo Torrente Ballester ” SECC 2010
“Imaxe publicidad” 2010
“Camara barroca” Xunta de Galicia
“El Camino de Santiago la ruta celeste” Lunwerg 2010
“Las cocinas del Camino de Santiago” Al Gusto ediciones, 2010
“As novas casas galegas” Fundacion Juana de Vega, 2010
“El tiempo amarillo” Lunwerg editores 2010
“Lois Pereiro fotobiografia sonora” Ouvirmos, 2010
“As novas casas galegas” Fundacion Juana de Vega, 2010
“Aqueles primeros anos” Parlamento de Galicia, 2011
“Humanos, acciones, historia fotografia” Concello de Alcobendas 2010
“Trinta anos do Parlamento de Galicia” Rafel L. Torre.2011
“Quen corta os fios do soño” Anton Patiño.Fundacion Luis Seoane, A Coruña 2011
“73x73x273 a irma do soño” Deputacion de Lugo 2012
“A terra sabe a loita” Fundacion Bautista Alvarez, 2012
“Cabrera, tesoro escondido” Diputacion de Leon, 2012
“A vaca e nos” museo da Fonsagrada, 2013
“De Voces Ceibes a Milladoiro” Anton Seoane, Editorial Galaxia 2013
“Diccionario de Fotografos Españoles” La Fabrica, 2014
“Certamen artes plasticas Isaac Diaz Pardo XIII” 2014
“Do papel o aceiro” Catalogo Manuel Patinha.2014
“Abanca” 2014
“Agustin Fernandez Paz, na casa da esperanza” Fundacion Otero Pedrayo 2014
“Do papel o aceiro” Manuel Patinha. Ayuntamiento Coruña
“Salseiros” Suso Lista 2014
“Documentalismo y tránsito en la colección alcobendas. fotografía española contemporanea” ACID.Itinerante internacional.2015
“Leiro, Esculturas Sentidas” Concello de A Coruña, 2015
.EXPOSICIÓN MANUEL GALLEGO. Arquitectura 1967-2015Fundacion Barrie
32º premio de pintura de Cambre.2015.
Ramon Piñeiro, a vontade da inteligência. Unha fotobiografia 1915-1990″Ed. Galaxia. 2015.
” Asi nos ven. Así somos ? A imaxe da muller na arte” Concello de Vigo
“Hosteleros” Asociacion Cerveceros de España 2016
“Fernando Rey, cabaleiro do cinema”. Concello A Coruña.2017.
“Muchos caminos, imágenes contemporáneas del Camino de Santiago” Academia de España, Roma.
“50 fotografias con historia” Signo editores, 2017.
“Muchos caminos, imágenes contemporáneas del Camino de Santiago”Manuel Olveira, MUSAC 2018.
“Los periodistas estabamos allí para contarlo” Teofilo edicions, 2018
“Flor Novoneyra” edita Cidade da Cultura, 2018.
“IES Monelos” edita IES Monelos, 2019.
“Manuel Antonio e mais nos” edita Hercules, 2019.
“Novoa 1919-2019” museo de Pontevedra, 2020
“Un mundo que sofre baixo un manto de flores. Paisaxes interiores/exteriores” KIOSKO Alfonso,Concello da Coruña
“En Femenino” Real Academia Galega de Belas Artes”, A Coruña, 2020.
“Facer camiño” Real Academia Galega de Belas Artes, 2020
“Lolita Diaz Baliño a realidade soñada” catalogo de Fundacion Luis Seoane.
“Soledad Penalta, materiais e relatos” Kiosko Alfonso, concello da Coruña, 2021
“Medio seculo do palacio dos deportes. Unha historia visual 1970-2020” Concello da Coruña, 2021.
“O poder da palabra, 40 anos de Parlamento de Galcia.1981-2021” Parlamento de Galicia, 2021.
“Las huellas del Camino” Biblioteca Nacional de España, Madrid.
“40 anos o servizo de Galiza, BNG, 1982-2022” Fundacion Galiza Sempre 2022
“Fuxan os ventos, 50 anos de historia 1977-2022” Consello da Cultura Galega, 2022
“Carlos Mella, unha galicia posible” fundacion Otero Pedrayo,2022
“Las lines de la vida, antologia de artículos de Rafael Pillado” AC Fuco Buxan, 2022
“España, retrato de un pais” La Fabrica, 2023
“Areanegra na casa encantada” Puri Cabido, edicions Positivas , 2023
“Virxilio Vieitez” Publio L. Mondejar Ediciones del Azar / Real Academia de Bellas Artes de san Fernando
“Razon da historia” Ramon Villares, edita USC, 2024

Portafolios

Revista Foto 1984
Revista “Olvidos”. Diputación de Granada
Revista Foto 1993
Revista “Cadernos de Psicoloxía” 1994
“Arte Fotográfico” nº 500 (Fotografía Contemporánea Española)
Revista FOTO 2001 y 2003.
“Imagen&Comunicacion” 2003,2004.
“L´Insense” Paris, 2005.

Premios, becas, xurados e outros

1988 e 1989 Jurado de “Fotopress”. Barcelona.
1990 e 1992 “Fotógrafo del año”. Revista “Foto”. Madrid.
1991 Premio de la Crítica. Día das Letras Galegas.
1993 Premio “Compostela 93”
1994/95 Jurado de “Fotopress”. Barcelona
1996 – Beca de FOTOBIENAL de Vigo. “El paisaje intervenido”
2008 Premio de la Asociacion de Reporteros Graficos de los Diarios de Mexico
Membro da comisión de comunicación do Consello da Cultura Galega.
Ponencia “La foto de la noticia”. Congreso Internacional SOCIETY NEWSPAPER DESING. (SND). Barcelona, 1995
Coordinador do I e II FORO DA EDICIÓN GRÁFICA. Pazo de Mariñán 1995
Coordinador do I ,II, III, IV, V e VI Premio de Fotografía “Luis Ksado”.
Deputación de A Coruña, 1997 , 1998 , 1999, 2000, 2002, 2004,2006.
Coordinador de la mesa redonda “La Fotografía como creación”. Museo de
Arte Contemporáneo Unión Fenosa. A Coruña, mayo 1988.
Seleccionado para a mostra do “VI Premio Luis Valtueña” organizado por Medicos do Mundo.
Referencia no tomo XLVII do Summa Artis “La fotografia en España”. Espasa Calpe,2001
Referencia no Diccionario da Fotografia de Espasa.2002
Coordinador da homaxe a Manuel Ferrol na Coruña asociacion cultural
Alexandre Boveda.Marzo.2003.
Premio Ortega y Gasset de fotoxornalismo concedido polo diario el Pais,2003.
Premio “Polo prestixio na informacion” concedido pola Plataforma Nunca Mais en Vigo.2003.
Finalista no premio Visa D´Or 2003 do Festival de Fotoxornalismo Visa pour L´Image en Perpignan.
Calendaro 2004 da Diputacion de A Coruña.
Premio Fotoperiodismo Desarrollo Sostenible.Doñana 2004.
Ponente en Xornadas de Arquitectura e Deseño. COAG,Lugo.2004
I Concurso de fotografia “Xurxo Lobato” para alumnos de secundaria de Galicia.Convoica IES Monelos.2004.
Participacion no calendaro de Fundacion SOS 2005.
Calendario 2005 da Deputacion de A Coruña.
Participacion no Calendario 2005 de Accion contra a Fame.
Premio Sumiller Gallaecia 2005 a labor xornalistica.
Pregon festas da Pascua en Cacabelos. El Bierzo.Leon.2005
Ponencia da “Fotografia no Camiño de Santiago ” no congreso “O Camiño de
Santiago unha perspectiva multidisciplinar” en Palas de Rei,Lugo.7 Maio 2005.
Membro do xurado do 1ª Premio de Foto Turistica do Concello de Lugo, 2005.
Calendario y agenda Diputacion Coruña 2006
Ponencia Identidade Atlantica proxecto Avancraft Lugo 2005.
Participacion como profesor no Master Edfoto da Universidade Autonoma de Barcelona,2006.
Ponente nas IIª Xornadas de Cultura . Foz.2006
IIº Concurso de fotografia Xurxo Lobato IES Monelos.2006
Xurado logo do Centenario do Deportivo de A Coruña.2006
Ponente Seman Cultural IES Curtis.2006
Ponente no VI seminario de Fotografia e Periodismo en Albarracin.2006
Calendario e axenda Deputacion A Coruña 2007.
Calendario Caixa Galicia 2007.
Postal de Nadal para Vicepresidencia Xunta de Galicia
Postal de nadal para Arias hermanos, S.A..
Ponente nas xornadas “Aldeas turisticas na Europa de hoxe” Vilar de Santos, 2007.
Premio Gourmand 2007 millores fotografias libro “Vacas”
Galego do mes de Xuño Grupo Correo Gallego 2008
Jurado del Premio Nacional de la Ilustracion Ministerio de Cultura
Premio sala Acea de Ama concello de Culleredo, 2010
Curso en la UIMP, “Arte gallego contemporaneo y naturaleza” Pazo de Mariñan.Arga.
Pregon 2ª Festa da Vaca en Mesia, 29 de Xullo de 2012
Gourmand World Wine Books Awards. Photography Year 2013
Artigo de Iria penas en “Del artefacto magico al pixel. Estudios de fotografia” Universidad Complutense de Madrid 2014
Gourmand World Cookbook awards 2016 Best Photography Book Spain Gallego 2016
Curso Paisaxe e o mar da USC en Guitiriz,2019.
Curso Fotoperiodismo arte o documento en Circulo de Belllas Artes  y Universidad Complutense 2019 Madrid
Homenajeado en festival fotografia Arenteiro de asociacion fotografica Potiños de O Carballiño
Premio Artes Plásticas premios da Cultura Galega Xunta de Galicia 2020
Xurado 1º seman de fotografia analóxica de Celanova, 2020.

 

Comisariados exposicións

“Nuevos Fotógrafos Coruñeses” 1980
“Fotoperiodismo Galego Hoxe” 1983
“Miradas en el tiempo” 1986
“Galicia a pié de foto” 1987
“Mirando al sur” 1992
“Larry Towell” 1997
“Manuel Lopez:1966-2006”
Festival de Fotografia Olladas2006.
Festival de fotografia Olladas 2007.
Festival de fotografia Olladas 2008.
Miradas emerxentes
Hermanos Mayo.Guerra civil española
“Fotografias de Alfredo Cunha, 1970-2008”
“Olladas viaxeiras” LITVI, 2011

Obra en coleccións de arte

CGAC Centro Galego de Arte Contenmporanea
Real Academia Galega de Belas Artes
Real Academia de Bellas Artes de san Fernando
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Concello de Vigo. Vigovisións.
Colección Fundación Cultura. Córdoba.
Colección de Arte Deputación da Coruña
IVAM. Colección Cualladó. Valencia
Colección Xunta de Galicia.
Colección de arte contemporaneo do Concello de Alcobendas: “Generos y tendencias en los albores del siglo XXI”.
Colección Unión-Fenosa.
Colección Fundación Coca-Cola
Coleccion APECCO
Diputacion de Leon
Coleccion de Arte Casa de Galicia en Madrid
Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, Centro Perez Siquier, Almeria